En norsk slekt som stammer fra godseier Zacharias Møller til Thorsø. Han var far til godseier Edvard Johannes Møller (1819–85), som var gift med fredsforkjemperen Diderikke «Dikka» Møller (1838–1912). Deres sønn godseier Kai Bisgaard Anker Møller (1859–1940) var gift med kvinnesaksforkjemperen Katti Anker Møller (1868–1945). Deres datter var lege Tove Mohr (1891–1981). – Zacharias Møller var også far til infanterikaptein Thorvald Fredrik Owen Møller, som igjen var far til forfatteren Ingeborg Katharina Elisabeth Storm Møller (1878–1964).