Lars Nittve, svensk kunsthistoriker og museumsleder. 1987 introduserte han et viktig bidrag til diskusjonen om postmodernismen i billedkunsten for et skandinavisk kunstliv med utstillingen Implosion. Ett postmodernt perspektiv på Moderna Museet i Stockholm. 1990–95 ledet han kunsthallen Rooseum i Malmø, og arrangerte her en rekke utstillinger av samtidskunst som gav institusjonen et internasjonalt ry. 1995–98 var han direktør for Louisiana Museum for Moderne Kunst i Humlebæk utenfor København, 1998–2001 var han direktør for Tate Gallery of Modern Art i London, som åpnet 2000. fra 2001 har han vært direktør for Moderna Museet i Stockholm.