Langeidfoss, foss i Numedalslågen, Kongsberg kommune, Buskerud, ca. 7 km nord for Kongsberg sentrum; 6,3 m høy. Sammen med Pikerfoss nedenfor og strykene ovenfor dannes til sammen et fall på 19 m. Utbygd i Pikerfoss kraftverk der 13,5 m fallhøyde er utnyttet; maksimal ytelse 16 MW.