LNM, ble stiftet 15. mai 1968 og er en fagorganisasjon som skal ivareta malernes faglige, kunstneriske og økonomiske kår. Organisasjonen driver kunstformidling gjennom galleri LNM og samarbeider med andre formidlingsinstitusjoner i inn- og utland. Foreningen har ca. 550 medlemmer (2005). Medlemskap oppnås ved poeng oppnådd ved høyere kunstfaglig utdannelse i kombinasjon med separatutstillinger, offentlige innkjøp m.m., samt ved juryering av arbeider i kunstnerisk råd.