LP-modellen er en pedagogisk analyse av og systematisk arbeid med en skoles læringsmiljø og pedagogiske utfordringer. LP er en forkortelse for ”læringsmiljø og pedagogisk analyse”. I arbeidet med LP-modellen, som er basert på forskning, utarbeides det problemstillinger som er rettet mot skolens læringsmiljø.