Lømsen, innsjø i Steinkjer kommune i Trøndelag, vest for E6 ca. 10 km nord for Steinkjer sentrum. 38 moh., areal 2,15 km², omkrets 6,37 km. Bøla/ Snåsavassdraget. Viktig hekkebiotop og rikt fugleliv; bl.a. horndykker, sivsanger, svaner og ender.