KwaNdebele, tidligere såkalt «bantustan» i Sør-Afrika, «hjemland» for ndebelefolket. KwaNdebele var den minste og yngste av bantustanene, opprettet 1975. Bantustanen bestod til apartheidpolitikken ble avskaffet 1994.