Kristina Landsverk, norsk veterinær med usedvanlig omfattende virksomhet i ledende stillinger. Dr.scient. 1989. Laboratorieleder og deretter forsker ved NRF, Hamar 1991–96, viseadm. direktør / adm.direktør ved Norsvinsentret 1997–2000 og Team Semin 2000–01, begge i Hamar, utviklingssjef Aquagen 2001–03, regiondirektør i Mattilsynet for Buskerud, Vestfold og Telemark fra 2003. Kristina Landsverk har dessuten innehatt en rekke organisasjonsverv.