Bonkråa, sørvestlige del av Bleikdypet utenfor Andøya. Her er kontinentalsokkelen utenfor norskekysten på det smaleste, bare vel 3 nautiske mil.