Kommunenes Filmcentral A/S, norsk filmdistribusjonsselskap 1919–2002, ble etablert 1919 av Kommunale Kinematografers Landsforbund gjennom kjøp av datidens største byrå, Nerliens Filmbureau A/S. Etableringen gav de kommunale kinoene innpass i filmimporten i tråd med ønsket om å drive en samfunnsgagnlig filmpolitikk. Aksjonærer var et 40-talls norske kommuner; Oslo kommune ble hovedaksjonær da byen 1926 kommunaliserte sine kinoer. UFA og United Artists var de to viktigste filmprodusentene som selskapet representerte i mellomkrigstiden. Kommunenes Filmcentral A/S engasjerte seg også i produksjon og innkjøp av skolefilm, og hadde lenge eget laboratorium. Selskapet beholdt siden sin posisjon som en av de ledende filmdistributører i Norge, i de siste årene bl.a. som norsk distributør for Walt Disney og Fox Film Corporation. Dette endret seg i 2000 da Oslo kommune valgte å selge seg ut av selskapet, etterfulgt av at de amerikanske selskapene også trakk seg ut. Kommunenes Filmcentral ble vedtatt nedlagt i 2001.