UFA, tysk filmselskap, grunnlagt 1917 ved sammenslåing av de største tyske filmselskapene. UFA var Europas største filmselskap i 1920-årene. Produsenten Erich Pommer hadde en sentral stilling 1923–26 og 1928–33; under hans ledelse laget selskapet filmer som Die Nibelungen (1924), Varieté (1925), Metropolis (1926), Der blaue Engel (Den blå engel, 1930) og Der Kongress tanzt (Kongressen danser, 1931). Nazistene la selskapet under den tyske stat 1937. Det ble oppløst 1945 og atelierene i Neubabelsberg ved Berlin overlatt det østtyske DEFA (Deutsche Film AG). I Vest-Tyskland startet 1956 et nytt UFA, men dets spillefilmproduksjon opphørte 1962.