Kjøpmannskjølen, (nordsamisk Noidiidčearru) er et stort anlegg for massefangst av villrein i Båtsfjord kommune, Finnmark. Kulturminneområdet ligger innenfor Varangerhalvøya nasjonalpark. Fangstanlegget kan ha vært i bruk fra eldre steinalder, og skriftlige kilder viser at det fremdeles var i bruk på 1500-tallet.