Kejser Franz Josephs Fjord, fjordsystem ved Foster Bugt på Grønlands nordøstkyst, sterkt forgrenet, 200 km langt, et av verdens største. Den nordlige bredden utgjøres av bl a Gauss halvøy og Andrées Land, mens Ymer Ø ligger mot sør. Det har storslåtte, ville omgivelser med fjell opptil 1800 moh. Enkelte steder i den indre delen styrter fjellene loddrett i sjøen.