Kapitolinske museer, museumskompleks på Kapitol i Roma, rommer verdens eldste offentlige samlinger, åpnet 1734. I Palazzo Nuovo, tegnet av G. Rainaldi, finnes egyptisk, hellenistisk og romersk skulptur. I Palazzo dei Conservatori, tegnet av Giacomo della Porta, finnes kunst fra antikken, dessuten europeisk malerkunst fra 1300–1600-tallet (Pinacoteca Capitolina) i tredje etasje.