Kåfjorden, fjord i Kåfjord kommune, Troms, arm av Lyngen; 20 km lang. E6 går rundt fjorden. Veien er flere steder svært rasfarlig, og det er bygget flere tunneler på sørsiden.