Stammer fra kommunitetsforvalter ved Christiania katedralskole Christen Nielssøn Juel (død 1676). Hans etterslekt eide i flere generasjoner gården Vestby i Enebakk. Christen Juel var farfars far til zahlkasserer Jacob Juel (1744–1800) og dennes søster, godseier Maren Juel (1749–1815).