Juan Martínez Montañés, spansk billedhugger, virksom i Sevilla. Han var en av den spanske barokkens mestere, særlig kjent for sine polykrome skulpturer. Blant hans beste arbeider er Den hellige Bruno i domkirken i Cádiz.