Joseph Leabua Jonathan, lesothisk politiker. Grunnla Basutoland National Party (BNP) i 1958. Vant valgene i 1965 og ble statsminister, også etter Lesothos selvstendighet i 1966. Utenriksminister 1965–71, forsvarsminister fra 1965. Tapte valgene 1970, men annullerte valget og fortsatte som statsminister til han ble avsatt i et militærkupp 1986.