Joseph Anton Koch, tysk maler, fra 1795 vesentlig virksom i Roma. Han ble påvirket av A. Carstens klassisisme og ble en fornyer av det heroiske landskap. Koch utførte dessuten illustrasjoner, blant annet til Dantes Divina Commedia.