University extension, i Storbritannia og USA undervisning på universitetsnivå for personer som ikke er immatrikulert.