John Collett Bredesen, født i Brandval, norsk brukseier, 1842–65 eier av Odals verk, representerte Hedemarkens amt på Stortinget 1848 og 1851. Bredesen eide store skogeiendommer, var interessert i flere industrielle virksomheter og drev omfattende tømmerhandel. Hans navn er først og fremst knyttet til den såkalte «oplandske krise». De økonomisk vanskelige tider omkring 1860 førte til at han måtte innstille sine betalinger og overgi sitt bo til konkurs 1864–65. Dette ble innledningen til en økonomisk krise som virket langt utenfor opplandsbygdene.