Johan Gunnar Bøhmer, født i Lillehammer, norsk forstmann. Amtsskogmester i Møre og Romsdal 1910–13, overlærer og senere professor i skogtaksasjon ved Norges landbrukshøgskole 1914–55.