Johan Carl Louis Lengnick, dansk genealog. Lengnick var utdannet jurist, og tjenestegjorde først som offiser, senere ved overformynderiet i København, hvor hans interesse for genealogi ble vakt. Han utgav mer enn 500 stamtavler, og tok utdrag av kirkebøker fra ca. 600 danske sogn. Utdragene, som omfatter 77 håndskrevne bind, finnes i det danske riksarkiv.