Jehol, tidligere provins i Kina, avskaffet som selvstendig administrativ enhet 1955 da arealet ble delt mellom det autonome Indre Mongolia og provinsene Liaoning og Hebei.