Jarle Ofstad, norsk lege, professor i medisin (indremedisin) ved Universitetet i Bergen fra 1973 (dosent fra 1966), overlege ved Haukeland sykehus 1965–97. Forskningsarbeider vedrørende nyrenes funksjon. Formann NAVFs utvalg for medisinsk forskningsetikk 1976–79 og i den nasjonale komité for medisinsk forskningsetikk (NEM) 1990–94. Formann i styret for Chr. Michelsens institutt 1983–92.