Jan van Keulen, nederlandsk kartograf fra siste halvdel av 1600-tallet. Kjent for sitt sjøatlas, utgitt i Amsterdam 1681–96.