Jan S. Levy, norsk politiker (H) og offentlig tjenestemann. Journalist Høyres Pressekontor 1966–70, gruppesekretær 1970–74, informasjonssjef i Høyre 1974–79, redaktør Høyres Avis 1979–81. Statssekretær Kultur- og vitenskapsdepartementet 1981–86. Direktør i Statens lånekasse for utdanning 1987–93. Fra 1993 ekspedisjonssjef i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (senere Utdannings- og forskningsdepartementet, fra 2006 Kunnskapsdepartementet) og leder av Universitets- og forskningsavdelingen.