Jan Feldborg, norsk kulturadministrator, sønn av Arild Feldborg. Arbeidet i Norsk Hydro 1973–87, bl.a. som regnskapssjef. Senere har han arbeidet i Egmont-gruppen, vært administrasjonssjef i Teater Ibsen i Skien og 1998–2000 direktør for Riksteatret. Fra 2001 administrerende direktør ved Henie Onstad Kunstsenter