Karin Hellandsjø, norsk kunsthistoriker og museumskvinne, oppvokst i Porsgrunn, tok 1977 magistergraden på en avhandling om Jakob Weidemann. Ble ansatt ved Henie Onstad Kunstsenter som konservator i 1971, arbeidet her til 1988 da hun ble sjefskonservator ved det da nyopprettede Museet for samtidskunst. Da Samtidsmuseet ble innfusjonert i det nye Nasjonalmuseet, ble hun prosjektleder her 2003. 2005 vendte hun tilbake til Henie Onstad Kunstsenter, nå som sjef. Hun har bl.a. utgitt to bøker om Weidemann, som hun gir hovedæren for det abstrakte maleris gjennombrudd i Norge. Den første, som bygger på magistergradsavhandlingen, Jakob Weidemann og det abstrakte maleris gjennombrudd i Norge, kom i 1978. Den andre, Jakob Weidemann: storfuglen i norsk kunst, kom 2003.