James Scott Monmouth var en engelsk tronpretendent og Karl 2s sønn utenfor ekteskap. Monmouth ble født i Nederland og ble 1660 anerkjent av faren og kom til England. Han var whiggenes tronkandidat mot sin onkel Jakob 2, og måtte en tid reise fra landet fordi han motarbeidet Jakobs rett til tronen. Da Jakob ble konge, reiste Monmouth 1685 opprør mot ham, men fikk liten tilslutning. Han ble slått og fanget, og henrettet uten rettergang.