Jakov Mikhajlovitsj Sverdlov, russisk revolusjonær politiker. Som dyktig administrator ble han etter bolsjevikenes maktovertagelse i november 1917 sekretær for partiets sentralkomité, og til sin død også formann i Den allrussiske sentraleksekutivkomité (formelt statsoverhode).