Jahangir, indisk stormogul, etterfulgte sin far Akbar 1605. Da sønnen Khusrau gjorde opprør, opptrådte Jahangir uklokt og grusomt og pådrog seg sikhenes forbitrelse. Dette førte til at sikhene som opprinnelig var en rent religiøs sekt organiserte seg militært. Også en yngre sønn Khusrau, senere Shah Jahan, gjorde et mislykket opprør mot faren. Jahangir stod under sterk innflytelse av sin begavede og herskelystne hustru Nur Jahan («Verdens lys»). Jahangir var kunstelsker, og ved sin naturfølelse, som kom til uttrykk i hans berømte memoarer, påvirket han det mogulske maleris motivvalg.