Jacob Ramm, født i Oslo, var en norsk tannlege. Avla tannlegeeksamen 1914, etablerte praksis i Oslo. Generalsekretær i Tannlegeforeningen 1929–1939, bestyrer av Oslo kommunale folketannpleie fra 1939. Ramm var opptatt av offentlig tannpleie og var leder for komiteen som la grunnlaget for opprettelsen av Folketannrøkta 1950. Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1951.