Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, fransk zoolog, sønn av É. Geoffroy Saint-Hilaire, professor i zoologi i Paris 1837. Han var, i likhet med sin far, sikker på at artene bare kan holde seg uforandret hvis de ytre kår vedblir å være de samme, og at de modifiseres etter som det finner sted skiftninger i omverdenen. Han oppfattet fossile former som forfedre til de nålevende og interesserte seg for embryologiske studier, særlig for studier av misfostre, og publiserte grunnleggende verker på dette området.