Invercargill, by i New Zealand, på sørkysten av Sørøya; 50 700 innb. (2016). Handelssenter, med utførsel av husdyrprodukter og trelast. Fiskeforedling. Mesteparten av trafikken går over uthavnen Bluff, 20 km lenger sør.