Information, uavhengig dagsavis i København, grunnlagt av Børge Outze som illegal avis 1943, og var under okkupasjonen hovedorgan for den danske motstandsbevegelse. Siden 1945 ordinær dagsavis. Med sin våkne utenrikspolitiske orientering, interesse for kulturelle spørsmål og sine kritiske kommentarer, inntar den en fremtredende plass blant Nordens aviser. I 2004 ble avisen lagt om til tabloidformat. Opplag 2004: ca. 20 400.