Imru al-Qays, før-islamsk arabisk prins og dikter, kjent fremfor alt for sin storslagne ode (qasida) i den berømte samlingen al-Mu'allaqat, som alle arabiske barn lærer åpningsversene på den dag i dag. Det knytter seg mange historier og legender til Imru al-Qays. Han skal ha viet sitt liv til å hevne drapet på sin far, som en tid var hersker over den arabiske stammen Banu Asad, og han streifet om i ørkenen med sin nærmeste flokk, alltid åpen for romantiske eventyr. Det berettes at keiser Justinian i Bysants først tok vel imot ham og ønsket å innsette ham som konge over sentrale deler av den arabiske halvøya, men forårsaket så hans død ved å forgifte kappen hans, fordi Imru al-Qays hadde innledet et forhold til hans datter.