Den asteroide som, nest etter Phaethon, kommer nærmest Solen (perihelavstand 28 mill. km). Den har den minste bane (middelavstand fra Solen 162 mill. km) og den største baneeksentrisitet (0,83) av asteroidene. Ikaros passerer nær Jorden hvert 19. år. Oppdaget av W. Baade 1949.