Hyakinthos, i greske sagn en førdorisk heros, begravet i Amyklai. Spartanerne overtok hans kult, og hyakintiene ble deres viktigste fest. Etter senere sagn var Hyakinthos den vakre, unge sønn av kong Amyklas. Apollon, som elsket Hyakinthos, kom en gang under diskoskasting av vanvare til å ramme ham dødelig. Av Hyakinthos' blod vokste da den plante opp som siden bar hans navn (hyasint). Det het at Hyakinthos var begravd under den «amyklaiiske trone», som var et bilde av Apollon.