Hieron 2, konge av Syrakus etter seieren over mamertinerne i 264. Var fra 263 romernes faste forbundsfelle i kampen mot Karthago. Dyktig administrator og aktiv byggherre; støttet kunst og diktning.