Henri de Baillet-Latour, belgisk idrettsleder og diplomat, president for Den internasjonale olympiske komité (IOC) 1925–42. Medlem av IOC fra 1903, og organiserte de olympiske leker i Antwerpen 1920. Etterfulgte 1925 Pierre de Coubertin som IOCs president.