Harald Arnkværn, norsk jurist; høyesterettsadvokat. Ansatt i Christiania Spigerverk/Elkem Spigerverket 1965–74 og i Den norske Creditbank 1974–88, bl.a. som konstituert adm. direktør 1988; senere praktiserende advokat. En rekke styreverv i norsk næringsliv, bl.a. styreleder i Christiania Bank og Kreditkasse, i Kværner (2001) og i Vinmonopolet. Ordfører i Orklas bedriftsforsamling fra 2001.