Hans Olaf Nøklestad, født 1942. Lektor, cand.philol. (norsk hovedfag) 1969. I mange år ansatt ved Frederik II videregående skole i Fredrikstad. Forfatter av en rekke lærebøker for videregående skole.