Han van Meegeren, nederlandsk maler og maleriforfalsker. Etter å ha vært oversett av kunstkritikken i flere år, begynte han å utføre malerier i Jan Vermeers og Pieter de Hoochs stil. Disse var meget godt gjort teknisk sett og ble kjøpt som originaler av private og offentlige samlinger. Særlig oppmerksomhet vakte Kristus i Emmaus 1937, innkjøpt til Museum Boymans i Rotterdam. I 1945 avslørte Meegeren seg selv. Han ble til å begynne med ikke trodd, men stilt for retten i 1947 og dømt til fengselsstraff.