Øvrig internasjonal modernisme 1900-1990

Fagansvarlig

Frida Forsgren

Universitetet i Agder

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 13 artikler: