Gustav Bøhn, født i Tveit (nå Kristiansand), norsk sangpedagog og komponist. 1920–37 overlærer ved Hamar, 1937–45 ved Elverum lærerskole, fra 1938 som lektor. Virket som kor- og orkesterdirigent og utgav lærebøker i musikkteori og sang. Skrev orgelstykker, sanger og romanser.