Grytøyrelva, elv i Odda kommune, Hordaland, munner ut på østsiden av Røldalsvatnet. Elva inngår i Røldal–Suldalutbyggingen, se Suldalsvassdraget. En del av elven er lagt i tunnel og går i trykksjakt til Røldal kraftstasjon (160 MW) ved Røldal kirke.