Georg Carl von Döbeln, svensk offiser, generalmajor 1808, generalløytnant 1813. Ledet de svenske styrkene i krigen i Finland 1808–09. Deltok i kampen mot Napoleon i Nord-Tyskland 1813; ble da dømt til døden for å ha handlet uten ordre, men benådet og satt fri etter et halvt år. Döbeln ble ansett som sin samtids dyktigste svenske offiser; litterært behandlet i Johan L. Runebergs Fänrik Ståls sägner.