Gamle Aker, område i Oslo, bydel St. Hanshaugen, mellom Hammersborg, Akerselva og Ila. På en høyde med vidt utsyn over Akerselvas dal ligger Gamle Aker kirke. I Akersberget under kirken finnes rester etter det eldste påviselige bergverk i Norge, Akersbergets gruver, drevet på sølvholdig blyglans; nevnt alt på 1100-tallet. Nedenfor kirken, i Telthusbakken, er den gamle trehusbebyggelsen fra første halvdel av 1800-tallet fredet.