Fuglafjørður, beliggende på østsiden av Eysturoy, 1499 innb (2012). Bygda Hellumar tilhører også kommunen. Skolesentrum. Viktige næringsveier er fiskeforedling, trålproduksjon, mekaniske verksteder og oljedepot. Fuglafjørður er Færøyenes viktigste eksporthavn.